Språkstandard 2020. Dokument 6 - Overføringsskjema, barnehage - SFO - skole v. 1.1

OVERGANG TALLE BARN

6                                               Overføringsskjema fra barnehage til SFO / skole

 

Barnets navn: _____________________________

 

Fødselsdato: ______________________________

 

Adresse: _________________________________

 

Har gått i ________________________ barnehage

 

Skal begynne på ______________________ skole

 

Interesser:

F.eks. utelek, rollelek, synge,

spille, danse, dramatisere, fortelle, male, tegne, bygge, konstruere...

 

 

Sosial kompetanse:

F.eks. samhandling i lek, i liten og stor gruppe, selvstendighet, vente på tur, ta imot og utføre beskjed, venner, omsorg for andre, annet.

 

 

Språklige ferdigheter:

F.eks. samspill, kommunikasjon, oppmerksomhet, språkforståelse, språklig bevissthet, uttale, ordproduksjon, setningsproduksjon.

Flerspråklig: Hvilke språk, barnets dagligspråk i bhg? Hvor lenge har barnet gått i bhg? Annet

 

 

Motoriske ferdigheter:

F.eks. aktiv i lek, selvstendighet, blyantgrep, annet.

 

 

Foresatte: Viktige ting i samarbeidet med barnehagen, som bør overføres til skolen.

 

 

Annen viktig informasjon:

F.eks. trivsel, opplevelser, erfaringer barnet har hatt i lek og aktiviteter.

(se også neste side)

 

 

 

 

 

 

     

 

           

Her har jeg tegnet meg selv:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette vil jeg si om å begynne på skolen: (Noen voksne kan skrive det ned her)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Vi har vedlagt Barnets språkhistorie - jmf. dok.2 i Språkstandard for Kristiansandsbarnehagen

 

 

 

Dato: ____________________________

 

 

_________________________________                       _________________________________

              Underskrift foreldre                                                     Underskrift pedagogisk leder