v. 1.6 Strategiplan for Oppvekst - Rammeverk for kvalitet og mestring

Trykk på et felt på figurensom du vil utforskeOppbyggingen avRammeverk for kvalitet ogmestringHva er et rammeverk forkvalitet og mestring?Hvorfor et rammeverk forkvalitet og mestring?