Grunnlagsdokument for arbeidet med barnehage-, skolemiljø, mobbing og andre krenkelser v. 1.0